Privacy- & cookiestatement

Hieronder leg ik uit welke gegevens we verzamelen. Deze gegevens zijn nodig om de website te kunnen tonen, om de website te verbeteren, om het conversiepercentage te verhogen en zodat je contact met me kunt opnemen.


 

Het contactformulier

 

Ten eerste verzamelen ik contactgegevens via het contactformulier. Dit doe ik zodat ik contact met je kan opnemen na jouw contactaanvraag. Ik sla jouw naam, je e-mailadres en je telefoonnummer op. Daarnaast houd ik algemene gegevens bij over de datum waarop het contactformulier is ingevuld en verzonden.

 

 

Cookies

 

Om de website te verbeteren, verzamel ik ook algemene gegevens van de bezoekers door middel van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op jouw computer worden geplaatst wanneer je deze site bezoekt. Met deze cookies verzamel ik informatie over jouw gebruik van de website zodat ik de website vervolgens weer kan verbeteren. Wees gerust, de cookies kunnen jouw computer of de bestanden die op jouw computer staan niet beschadigen.

 

 

Google Analytics

 

Om te zien hoe je deze website hebt gevonden en om de website te verbeteren gebruik ik analytische cookies van Google Analytics. De statistieken die worden gegenereerd met deze cookies gebruik ik alleen om de website te verbeteren en om doelgroepen te kunnen specificeren. Deze gegevens kunnen met derden worden gedeeld, maar dan alleen zoals ik later in dit privacystatement omschrijf onder de kop “Gebruik van de gegevens”.

 

De cookies van Google Analytics registreren en verzamelen het adres (IP-adres) van jouw computer en informatie over jouw gebruik van deze website en online applicaties en tools. De verzamelde informatie wordt door Google opgeslagen op hun servers, waaronder die in de Verenigde Staten.

 

Met deze informatie houdt Google bij hoe deze website wordt gebruikt. Zo kunnen ze rapporten aan mij verstrekken en kunnen ze haar adverteerders informatie geven over de effectiviteit van hun campagnes. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Hier heb ik geen invloed op.

 

 

Gebruik van de gegevens

 

Hieronder leg ik uit waarvoor ik de verzamelde gegevens gebruik. Ik kan alvast een tipje van de sluier lichten: ik gebruik de verzamelde gegevens alleen maar voor de doelen waarvoor ik de gegevens heb gekregen.

 

Algemeen

 

De algemene bezoekgegevens die ik verzamel, worden gebruikt zodat ik de website aan je kan tonen, om te kijken hoeveel bezoekers de website krijgt, om te zien welke pagina’s bezocht worden en om te kijken waar de bezoekers vandaan komen. De gegevens die ik verzamel wanneer je een contactverzoek bij mij doet, gebruik ik alleen maar zodat ik telefonisch of via e-mail contact met je kan opnemen.

 

De persoonsgegevens die ik van jou verzamel en verwerk, gebruik ik alleen voor mezelf en voor mijn eigen doeleinden. Ik deel de door mij verzamelde gegevens niet met derden, tenzij ik daartoe wettelijk verplicht ben (bijvoorbeeld als de autoriteiten gegevens bij mij vorderen).

 

Wel is het zo dat de hierna genoemde partijen gegevens voor mij verwerken en de technische mogelijkheden hebben om de gegevens die je via het contactformulier op de website naar me verstuurt en de daaraan verbonden gegevens in te zien.

 

Met deze partijen heb ik een verwerkersovereenkomst gesloten. Daardoor is het voor hen alleen maar toegestaan om de gegevens aan mij door te zenden via hun netwerk en er verder niets anders mee te doen. Omdat daarvan echter ook gegevens worden opgeslagen op hun systemen heb ik met hen verder afgesproken dat zij die gegevens niet voor zichzelf mogen gebruiken of aan derden mogen doorgeven, tenzij ook zij daartoe wettelijk verplicht zijn.

 

Contactformulier

 

Bij het doorsturen van het online contactformulier maak ik gebruik van de computersystemen van derden, waaronder de servers van Yourhosting B.V. in Zwolle. Zij verwerken jouw naam, jouw e-mailadres, jouw telefoonnummer en jouw internetadres (IP- adres). Yourhosting B.V. verwerkt de gegevens niet voor eigen doeleinden. Zie hiervoor hun privacybeleid.

 

 

Bewaartermijn van de gegevens

 

Ik bewaar de algemene bezoekgegevens niet langer dan een jaar. De gegevens die je hebt verstrekt zodat ik contact met je kan opnemen, bewaar ik tot het contact heeft plaatsgevonden. Wanneer dat contact leidt tot een samenwerking of tot een verzoek tot verder contact, dan worden die gegevens bewaard totdat ze niet langer nodig zijn voor verder contact of tot dat de opdracht is beëindigd en een vervolgcontact of vervolgopdracht niet meer te verwachten is.

 

In ieder geval bewaar ik de verstrekte gegevens nooit langer dan 5 jaar nadat de gegevens zijn verstrekt en een (vervolg)opdracht is beëindigd. En overigens bewaar ik de gegevens alleen zolang er een belang is om ze te bewaren. Maar je hebt altijd het recht om de verstrekte gegevens te laten verwijderen. Ik zal altijd gehoor geven aan zo’n verzoek, tenzij ik  wettelijk verplicht word om de gegevens te bewaren tot aan de wettelijke bewaartermijn.

 

 

Beveiliging van de gegevens die via deze website binnenkomen

 

Om te voorkomen dat de gegevens van de website verkeerd worden gebruikt, worden alle gegevens versleuteld die via, op of over deze website worden verzameld of verzonden. Door middel van versleuteling wordt het gegevensverkeer tussen jou en de webservers en/ of andere daarbij betrokken servers (waaronder mailservers) onleesbaar gemaakt, zodat buitenstaanders daar geen toegang toe hebben.

 

 

Inzage, correctie en verwijdering van gegevens, recht van verzet

 

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heb je het recht om je persoonsgegevens op verzoek in te zien en deze zo nodig aan te passen, te laten verwijderen, of over te dragen. Ook heb je het recht om je ertegen te verzetten dat jouw gegevens door ons worden gebruikt. Daarnaast kun je mij schriftelijk op de hoogte stellen, wanneer je niet benadert wilt worden met informatie over mijn producten en diensten door dit te melden per mail via: hallo@originalsense.nl

 

Onderaan dit privacy statement staat hoe je contact met me kunt opnemen. Om je identiteit te controleren vraag ik je om je IP-adres en een kopietje van je identiteitskaart of rijbewijs mee te sturen. Ik raad je sterk aan om daarbij je BSN-nummer en pasfoto onzichtbaar te maken en erbij te zetten dat het om een kopie gaat en het alleen voor mij bestemd is.

 

 

Klachten

 

Wanneer je klachten hebt met betrekking tot jouw persoonsgegevens en de manier waarop ik deze verzamel, verwerk, deel met anderen en opsla, kun je telefonisch contact met me opnemen of via een email. Jouw klacht zal dan zo snel mogelijk door mij worden behandeld. Binnen 14 dagen krijg je dan een reactie van mij.

 

Daarnaast kun je ook een melding doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl), de nationale instantie en toezichthouder die de bescherming van de privacyregels bewaakt. Zij behandelen geen individuele klachten, maar kunnen wel een onderzoek starten naar aanleiding van jouw melding.

 

 

Wijziging privacy statement

 

Ik kan mijn privacy statement wijzigen. Als ik dit doe dan zal ik dit op deze website aankondigen. Oudere versies van mijn privacystatement sla ik in ons archief op. Mocht je deze willen raadplegen dan kun je me hierover mailen.

 

 

Contactgegevens:

 

Telefoon: 06 50 80 52 55

E-mail: hallo@originalsense.nl